Egipt - Papirus Ani II

Ani in Thuthu prispeta do dvoran vmesnega sveta. Ani mora skozi sedem zaporednih dvoran, ki se imenujejo Arite in jih vidimo v zgornjem delu slike.V spodnji vrsti je deset Sebhet-ov, prehodov v obliki Pilona.

- V prvi dvorani se Ani sreča s tremi nižjimi bogovi oz. demoni. Poznati mora njihova imena in izgovoriti magične besede, da si tako omogoči prehod. Prvi demon z zajčjo glavo je vratar, drugi s kačjo glavo je stražar in tretji demon s krokodiljo glavo je glasnik.
Nekateri izmed demonov v dvoranah držijo v rokah žitni klas, drugi pa nož. Nepravičnega čaka strašna kazen, ki jo simbolizira nož, medtem ko je klas simbol nagrade.


Po prehodu skozi Arite prispeta Ani in Thuthu pred deset Pilonov. Varujejo jih nižje boginje, ki sedijo v svojih svetiščih. V rokah držijo metlo in nož. Ani gre od najnižjih bogov postopoma k vse višjim, dokler ne pride do božanskih moči.

Prehod skozi sedem Arit in deset Pilonov.


Prehod skozi sedem Arit in deset Pilonov.


Svečenik An-maut-f pripelje Anija in Thuthu pred Veliko Skupnost bogov.
Svečenik na glavi nosi koder Horusa Otroka - Harpokrata, ki ga nosi tisti, ki je popeljan v njegove misterije. Leopardova koža nakaže, da je premagal svojo živalsko naravo in tako pridobil ogromno notranjo moč, ki je enaka moči premagane zveri.


Velika Skupnost bogov.
Na začetku slike vidimo dva vhoda v Dvorano Velike Skupnosti bogov. V zgornjem pasu je Pilon, nad katerim so peresa boginje Ma'at in ureusi s sončevimi diski na glavi. Na drugem Pilonu sedi Anubis, ob njem pa je oko Udžat.


Velika Skupnost bogov.
Vsaka od teh skupin bogov (vsak stolpec) vlada enemu delu oz. nivoju Nebeškega Egipta. Ani mora poznati vsa imena bogov, njihove lastnosti in iz katerih mest oz. predelov Nebeškega Egipta prihajajo.


Velika Skupnost bogov.
Tako pred bogovi potrjuje svoja spoznanja, ki jih je pridobil v Zemeljskem Egiptu, kajti isti zakoni veljajo za Nebeški Egipt. Egipčanska mesta in njihova zaščitna božanstva so bila sestavni del nekega celovitega sistema, ne pa med seboj nasprotujoča si v borbi za prevlado in vpliv. Ani je moral poznati ta celovit sistem božanske ureditve zemeljskega in nebeškega Egipta.


Velika Skupnost bogov.
Besedilo na koncu pravi, da je umrli očiščen in močan, ker je sprejel moč vsake skupine bogov. Sedaj lahko po svoji volji izbere katerokoli obliko, ki si jo želi - lahko se preobrazi v katerokoli bitje ali stvar. Nikdar več ga ne bo obkrožala kakšna nečista stvar (greh) in za vedno bo osvobojen ognja »strasti« (ali pekla).


- Ceremonija odpiranja ust. S to ceremonijo duša končuje svoje potovanje po vmesnem svetu. Ani tukaj še ni prešel vmesnega sveta in tudi tehtanja srca ne. Da bi brez težav prešel preko ovir, mora poznati magične besede, ki mu odpirajo vsa vrata in preprečujejo demonom pot do njega.
- Ani se s svojim srcem v desni roki obrača na Anubisa, usmiljenega meritelja src in ga prosi, naj se njegovo srce ne loči od njega. V sredini se nahaja ogrlica s prikazom sončeve barke.
Srce je tista točka zavesti, s katero se označuje življenje - tako v svetu fenomenov in objektivnega, kot tudi v svetu subjektivnega ali duhovnega. V sebi združuje celotno prejšnje življenje. Brez njega bi bil Ani izgubljen, bilo bi, kot da sploh ni živel. Če bi se v dvorani Sojenja ločilo od Anija, bi bilo vrženo zveri Ammamat in Ani bi se moral ponovno roditi v tem svetu, ki je najstrašnejši od vseh svetov. Tako bi bil s svojim srcem ponovno ustvarjen, Sekhet - hetep pa še enkrat izgubljen.


- Ani drži v roki svojo dušo v obliki ptice s človeško glavo. Ani prosi, da se njegova nesmrtna duša ne bi ločila od njega.
- Ani drži razpeto jadro, ki je simbol dihanja in zraka. Ani izgovarja izrek o dajanju življenjskega diha v vmesnem svetu.
- Ani stoji s palico v levi roki. Ani prosi, da se njegovo srce ne bi ločilo od njega.


- Ani s svojim srcem pred četverico bogov. V tekstu imen teh bogov ne zasledimo. Sedijo na podstavku boginje Ma’at in po tem razumemo, da so izvrševalci pravice. Tu je še ena različica izreka, da naj se ne dopusti, da bi bilo v vmesnem svetu Aniju odvzeto njegovo srce.
- Ani in Thuthu pred vodami vmesnega sveta. V levi roki držita jadro - simbol zraka in dihanja, z desno pa zajemata in pijeta vodo iz jezera. Okrog jezera se nahajajo palme, ki so polne plodov. Ani izgovarja izrek o vdihavanju zraka in pridobivanju moči nad vodami vmesnega sveta. Tisti, ki ta izrek pozna (ki je sicer precej nerazumljiv), bo zavladal vodam vmesnega sveta in mirno plul, po izstopu pa mirno nadaljeval.
- Ani kleči pred deblom sikomore.
Drevo se nahaja ob jezeru. Iz njegove krošnje se pojavlja boginja Nuth, ki vliva vodo iz posode v roke Aniju. Sikomora je vrsta fige in sveto drevo starih Egipčanov. Kot v prejšnjem poglavju, Ani izgovarja izrek o vdihavanju zraka in pridobivanju moči nad vodami vmesnega sveta.


- Ani sedi na stolu pred mizo z darili. V desni roki drži žezlo kherp, v levi pa palico was. Kherp je simbol oblasti nad samim seboj, palica was pa preganja temo in sile zla. Ani tukaj izgovarja izrek, da ne bi ponovno umrl v vmesnem svetu, kar pomeni, da se ne bi ponovno rodil v telesu.
- Bog Anubis drži Anijevo mumijo. Ani izgovarja izrek o nepropadanju v vmesnem svetu.
- Vstop v vmesni svet. Na eni strani vhoda je duša v podobi sokola s človeško glavo, na drugi strani pa je ptica Bennu (Feniks). Ani izgovarja izrek o nepropadanju in vstajenju iz vmesnega sveta.
- Ani stoji s hrbtom obrnjen proti krvnikovem tnalu in nožu. Izgovarja prošnjo, da bi mu ne bilo treba položiti glave na krvnikovo tnalo. Tnalo in nož sta simbola hude kazni za nezavedanje. Duša, ki je ločena od svojega zavestnega principa, ne more obvladati ovir vmesnega sveta in bo morala ponovno trpeti hude bolečine zemeljskega življenja.


Ani pozdravlja božjo trojico. Bogovi držijo v levi roki was, v desni pa ank. V tekstu niso zapisana imena bogov. Ani izgovarja izrek, da se ne bi vrnil k vzhodni strani vmesnega sveta.
Govori Oziris-Ani:
      ...Stvari, ki so milijon let mirovale se preko boga Baba ponovno rodijo (1).
      Zato silnejši od silnih postanem in močnejši od močnih.
      Zato na Vzhod niti odnešen niti s silo odpeljan ne bom (2),
      da bi bil na hudob praznovanju (3).
      Niti ran z noži ne bom tam dobil (4),
      niti obkoljen ne bom z vseh strani (5),
      niti z rogovi boga Kheprija ne bom preboden (6).
1 = Bog oziroma demon Baba je tisti, ki nečiste duše odpelje v ponovno rojstvo.
2 = Vzhod - nebesna stran, ki predstavlja rojstvo.
3 = Praznovanje hudobcev - hudoba Ammamat, ki žre srca in se pri tem ponovno veseli.
4 = Rane z noži - bolečine, ki jih doživlja duša v materiji.
5 = Obkoljen z vseh strani - duša, ki je popolnoma ujeta v materijo.
6 = Bog Kepri predstavlja mlado pravkar rojeno Sonce na vzhodnem nebu. Predstavljen je z likom skarabeja, ki svojimi nogami (rogovi) drži in potiska kroglo duha.


- Ani pozdravlja boga v barki. Tu gre verjetno za Babo, ki te odpelje v življenje. Iz položaja Anijevih rok vidimo, da je pozdrav povsem drugačen kot ostalim bogovom. Ne želi z Babijem, temveč v Sekhet-hetep, kjer bo dobil imetje in bo žel nebeško žetev. Tekst tega poglavja je nadaljevanje prejšnjega.
Govori Oziris-Ani:
      Jaz z rogovi Kheprija ne bom preboden,
      niti mi hudobci ne bodo nič žalega storili.
      Glej, k svojemu imetju prihajam in žetev žanjem (1).
      Bogovi govorijo z menoj.
      Ne prebodi jih, o Ra-Khepri.
      Naj na Vzhod ne bom odnešen.
      Naj me težke rane obidejo. Naj me ne bo na hudob praznovanju.....
1 = Dobiti imetje v Sekhet-hetepu - dobiti zasluženo nagrado. Žeti žetev pomeni žeti žetev svojih dobrih del.

- Anijeva mumija leži na odru. Nad mumijo lebdi nesmrtna Anijeva duša, ki v krempljih drži šen - simbol večnosti. Ob glavi in stopalih so kadilnice, v katerih gori ogenj. 
Govori Oziris-Ani:
      Pozdrav tebi, bog Annitu.
      O, ti Veliki Bog, daj da moja duša, kjerkoli že je, pride do mene.
      Če se izgubi, ti jo vrni mi, kjerkoli že je (1) ...
      ... O bogovi, dajte, da duša Oziris-Anija zmagoslavna pred bogovi se prikaže
      in da z vzhodnega obzorja pride, prav tam, kjer včeraj je bila (2).
      V miru, v miru, v Amentiju....
1 = Mumija je pomembna toliko časa, dokler duša ne zapusti vmesnega sveta.
2 = Da z vzhodnega obzorja pride - iz življenja, od tam kjer včeraj je bila - Amenti, iz katerega je duša morala oditi, da bi se rodila. Sedaj se ponovno vrača.
- Anijeva duša stoji pred enimi izmed vrat vmesnega sveta. Ani izgovarja izrek o nedopuščanju, da bi postala njegova duša ujeta v vmesnem svetu.


Ani stoji pred vrati vmesnega sveta. Desno od vrat se nahajata Anijeva senca in nesmrtna duša. Ani izgovarja izrek o odpiranju vrat vmesnega sveta njegovi duši, da bi izstopila v dnevno svetlobo.
Govori Oziris-Ani, pravični pisar:
      Temnica je odprta,
      to kar je bilo zaprto, je zdaj odprto.
      Temnica je odprta moji duši (1).
1 = Temnica je odprta moji duši - duša se je končno osvobodila telesa, kamor se je nekoč zatekla.


- Ani kleči pred barko boga Sekher-ja. Barka je nameščena na sani. Bog Sekher ali Sokaris ločuje dušo od telesa in s tem duši prinaša odrešitev. On je tisti, ki »zapira noč in odpira dan«. Egipčani so za smrt rekli, da je to prestop iz noči v svetlobo dneva.
- S palico Ani stoji pred simbolom Amentija. Amenti so Amonova polja, Amonov raj in njegov simbol je podstavek, na katerem sta sokol in pero. Ani izgovarja izrek o bivanju v Amentiju in o prestopu v dnevno svetlobo.
- Ani pozdravlja boga v podobi ovna. Najverjetneje gre za boga Hersafesa kot enega izmed Ozirisovih aspektov. Je bog plodnosti in tisti, ki s svojimi rogovi odganja temo in odpira poti za prehod duše.
- Ani s palico pred vrati vmesnega sveta.
- Ani prebode kačo Apep. Apep ali Apofis je kača teme in zla, večni sovražnik Ra-ja. Upravlja z destruktivnimi silami vmesnega sveta. Kdor premaga sovražnike v sebi samem (to so aspekti Apofisa), postane gospodar tega vmesnega sveta. S tem dokaže, da je premagal svojo nižjo naravo. Tukaj Ani govori izrek o tistem, ki gre v boj s svojimi sovražniki vmesnega sveta.
Govori Oziris-Ani:
     Mene močni in razsvetljeni odneso,
     ker jaz sem tisti z milijoni let in čudežno močjo.....
     In glej! Bog sem, gospodar vmesnega sveta,
     naj meni, Oziris-Aniju bo dano,
     kar traja večno, propada obvarovano.


- Ani pozdravlja boga Ra-ja. Na tej majhni sliki vidimo Ra-ja, ki se v svoji ladji vozi po nebu. Ani se mu klanja in izgovarja himno, ki je le različica himne iz začetka knjige.


- Ani in Thuthu prihajata pred Ozirisa. Enako kakor v primeru himne Ra-ju, je tukaj različica himne Ozirisu iz začetka knjige.


Pravični Ani pozdravlja Ra-ja in se vozi na njegovi barki. Ra odpelje Anija v nebo, ki je večnost, in on se pridruži razsvetljenim bitjem, svetim in vrlim. Ladja sekhet (ladja miru) pripluje z ugodnim vetrom v pristan. Ani je srečno prešel skozi vmesni svet in sedaj vstopa v nebo. Že za časa življenja je bil iniciran v Misterije in o njihovih skrivnostih je moral strogo molčati. Že takrat je prešel skozi izkušnjo smrti in veličastnost stapljanja z božanstvom. Ani izgovarja še eno himno Ra-ju. Iz tega je razvidno, da je Knjiga mrtvih sočasno tudi knjiga iniciacije v Misterije.
Govori Oziris-Ani:
      Pravični Oziris-Ani ne razkrije, kar zazna,
      ne izda stvari, kar v Hiši Tajne (1) sliši.
      Tam pravičnemu Oziris-Aniju radost kliče,
      ker on je bog in Ra-jevo telo,
      je po božji volji zadovoljen.
      Pravični Oziris-Ani je zdaj v miru ...
1 = hiša Skrivnosti - hram iniciacije, ki je le odraz nebeškega božanskega hrama.


Odlomek o Misterijih ilustrira tudi naslednja slika Ra-ja, ki se vozi v nočni barki. Takrat je on Nočno Sonce ali Sonce Misterijev. Nočna barka je barka smrti, pa tudi Misterijev. Zvezdna vrata ali zvezdni svod predstavljajo tako nebo kot Misterije.


Ra-jeva dnevna barka.
Ani je sedaj Ra (sokol s Soncem), ki skupaj z Velikim Ra-jem (veliki disk) pluje po nebu. Dnevna barka je barka življenja in njegove borbe. Iz te barke Ani uničuje Ra-jeve sovražnike.


Ani pred Veliko skupnostjo bogov.
Na celotnem 23. in delno na 24. listu se ponavlja XVIII. poglavje Knjige mrtvih, ki je tudi na 13. in 14. listu. Vrstni red bogov je neznatno spremenjen.


Ani pred Veliko skupnostjo bogov.


Ani pred Veliko skupnostjo bogov.


Ani in Thuthu pozdravljata trojico bogov.
Ne vemo, katera je ta trojica, kajti njihova imena niso zapisana in nimajo nobenih oznak. Ani je prišel v nebeški svet, kjer je enakovreden bogovom in razsvetljenim. Oni ga pričakujejo in ga pozdravljajo z razširjenimi rokami in se z njim pogovarjajo. Ani dobi zasluženo hrano in darila kar pomeni, da je nagrajen za svoja dobra dela. Hrana in darila so božanska in ne materialna.

Ni komentarjev:

Objavite komentar