Egipt - Papirus Ani III

- Ani kot lastovica
Potem, ko je srečno prešel sojenje, se Ani preobraža v različna bitja in bogove. Cilj je ozaveščanje vseh nivojev obstajanja, tj. da spozna tisti del sebe, ki ga to bitje simbolizira. Lastovica je eden od simbolov Matere Nuth, gospodarice zvezdnega neba, ki s svojimi milostnimi krili ščiti in vodi smrtno dušo umrlega. Ani izgovarja izrek o preobrazbi v lastovico.
Govori Oziris-Ani:
      Jaz sem lastovica, jaz sem lastovica,
      jaz sem boginja škorpijon (1), Ra-jeva hči.
      Pozdravljeni bogovi, katerih dih je sladak....
      ....Jaz roke svoje k Ozirisu stegnem.
      Jaz sem sojenje prešla in prihajam, da bi govoriti smela.
      Proglašena sem za čisto, na Velikem mestu duš prehoda.
      Jaz sem strasti svoje odstranila in zablod svojih se ognila,
      zavrgla svoje grehe, ki del mene so bili.
      Jaz, prav jaz sem čista; jaz, prav jaz sem močna.
      O, vi, čuvarji vrat, prišla sem do vas, jaz sem vam podobna.
      Izstopila sem v svetlobo dneva in hodim s svojimi nogami.
      Jaz moč nad hojo svojo zadobim (2), s katero razsvetljeni hodijo.
      Jaz, prav jaz poznam skrivne poti, ki do Polja Aaru (3) vodijo.
      In čeravno pokopano bo moje telo, daj, da jaz vstanem zdaj.
1 = boginja škorpijon - Selket, eden od Izidinih aspektov, eden od štirih vhodov v vmesni svet. Istočasno ona čuva Apofisa, da ne divja po vmesnem svetu.
2 = moč nad hojo svojo zadobim - Ani ima zdaj sposobnost neomejenega gibanja po nebeških prostranstvih.
3 = Polja Aaru - eden od predelov Sekhet-hetepa. V njem so se razsvetljene in blagoslovljene duše častile z raznovrstno hrano in so uživale v novem obstajanju.

- Ani kot Zlati sokol z bičem
Bič je simbol oblasti, predvsem oblasti nad samim sabo. Sokol stoji na podstavku, ki je v obliki simbola za zlato. Ani se preobrazi v zlatega sokola, ki ima visoko svoj dom, iz katerega se vsak dan dvigne k soncu in ki je gospodar vsega, kar je na nebeških višinah.
 - Ani kot Zeleni sokol z bičem
Sokol stoji na podstavku v obliki pilona. Ani izgovarja izrek o preobrazbi v svetega sokola.
Govori Oziris-Ani:

      O, močni, pridi do Tattu-ja (1).
      Utri mi mojo pot in daj, da na okoli pridem, prestol svoj zagledam.
      Daj, da obnovim se, da močan postanem....
      Daj, da na svoji poti vztrajam po zapovedi, ki si jo izrekel.
      Daj mi videti obličja tvoja; daj mi tvojo voljo razumeti.
      Daj mi v svetlobo dne iziti in oblast nad svojimi nogami pridobiti....
      Daj, da prehodim vsa pota daj, da pridem do kraja neba.
      Sem eden izmed razsvetljenih, ki bivajo v svetlobnih žarkih (2).
      Jaz bom gledal svete skrite stvari, (3) ko bom svetih tajnih obredov deležen.
      Jaz, prav jaz, se v liku svetega sokola dvignem....
1 = Tattu - mesto stabilnosti in nespremenljivosti, mesto izven časovnega toka.
2 = kdor biva v svetlobnih žarkih - Ani s svojim svetlobnim telesom prebiva v mestu svetlobe, Tattu-ju.
3 = gledati svete skrite stvari - Aniju se odkrivajo skrivnosti neba in zemlje; on je iniciran.

- Ani kot kača Seta
Ta kača s človeškimi nogami je vezana na čas in časovne cikluse. Prav tako je ona »Sin zemlje«, ki se nenehno obnavlja skozi naravne faze. Neprestano se giblje in se nikdar ne ustavi. Ne smemo je zamenjati s Sethom. Ani postane Seta, kar pomeni, da pozna vse zakone spreminjanja narave: menjavo dneva in noči, življenja in smrti. Ani izgovarja izrek o preobrazbi v Seto.
Govori pravični Oziris-Ani:
      Jaz sem kača Seta, moja leta so neizmerljiva.
      Jaz ležem in rodim se vsak dan znova.
      Jaz sem kača Seta, ki domujem vse do zemeljskih meja.
      Jaz ležem, se rodim, jaz se obnavljam,
      jaz se pomlajam vsak dan znova.
- Krokodil na vratih vmesnega sveta
Krokodil je Sebek, Sethov spremljevalec in je vezan na fizično uničenje, fizično smrt. On krade telesa in se z njimi hrani. Ani dobi moč, da preseže smrt in jo uniči, ker sam postane smrt.
Izgovarja izrek o preobrazbi v krokodila.
Govori Oziris-Ani:

      Jaz sem krokodil, ki prebiva v grozi.
      Jaz sem sveti krokodil in uničenja sem vzrok....
- Ani kot bog Ptah
Pred Ptahom je žrtvenik z darili. On je kozmični Graditelj, ki z besedo oblikuje Prvobitno snov. Je stvarnik slehernega telesa v kozmosu, tako bogov kakor ljudi. Ani izgovarja izrek o preobrazbi v Ptaha.


- Ani kot oven (Knum)
V začetku ustvarjanja kozmosa je bilo vse v kaosu vodnega prostranstva Nuna. Iz njega je izplaval Atum, ki je ustvaril samega sebe z naporom volje. Ker ni našel opore, na katero bi stopil, je ustvaril na tem mestu hribček. Tako se ga enači z Ra-jem, ki izplava iz teme na praiskonski hribček. To se je razlagalo kot prihod svetlobe, da razžene kaotično temo Nuna. Zato je na tej sliki prikazan kot oven, ki ima močno telo bika. Oven je tisti, ki s svojimi rogovi razbija temo. Ani se preobrazi v Atuma in tako razžene temo, pri tem pa dobi njegovo svetlobo zavesti.
Govori Oziris-Ani:
      Jaz Ra sem, ki iz Nuna se dviguje,
      božanski tvorec svojih okončin.
      Gnusi se mi greh, se ne ujamem vanj.
      Se na pravico in resnico kar spoznam
      in življenje svoje po teh dveh ravnam....
      ... Jaz sem svetlobe gospodar.
- Ani kot ptica Bennu (Feniks)
Bennu (Feniks) je simbol večnega obnavljanja. Žrtvuje se z izgorevanjem v ognju in se iz lastnega pepela ponovno rodi.  Vse kar je staro, mora popolnoma izgoreti, da je možno rojstvo novega. Brez izgorevanja ni transformacije, ni vzpona. Toda zgori le zunanja forma. Kar imenujemo Feniks, nesmrtna duša, ki se vedno na novo oblači v nova telesa, ne zgori. Ani se preobrazi v ptico Bennu, spoznavajoč tako vsa svoja življenja in živi blaženo življenje neumrljivega.
Govori Oziris-Ani, pravični v miru:
      Rojen sem iz neoblikovane snovi.
      Zgrajen sem iz delov vseh bogov...
      ... Jaz sem okronan in razsvetljen postal,
      močan sem in med bogovi blažen. 


- Ani kot čaplja
Ani se transformira v čapljo. Ta ptica je visoko nad vodo in blatom vmesnega sveta, pa vendar s svojimi nogami v njem. Z dolgimi koraki hitro pride kamor je potrebno, na kraj svoje rešitve. Sočasno s svojim dolgim kljunom uničuje ribe, Sethove spremljevalce v temnih vodah podzavednega.
Govori Oziris-Ani, pisar:
      Jaz sem pokol na zemlji naredil (1).
      Jaz sem močan in z vzvišeno potjo sem krenil v nebo,
      sem se sam očistil in z dolgimi koraki prispel v svoje mesto
      in postavil sem bogove na njih mesta (2).
      Jaz nisem neresnice izgovoril v mestu pravice in resnice,
      sem pa v resnici in pravici od dne do dne zorel.
      Moja duša je bog, moja duša je večnost.
      Moje gnezdo je nevidno (3).
      In jaz svojega jajca nisem razbil (4).
      Jaz sem gospodar milijonov let
      in jaz sem gnezdo svoje v nebesih daleč, daleč naredil.
1 = pokol na zemlji - Ani je uničeval svoje napake za življenja na zemlji.
2 = postavil sem bogove na njih mesta - vzpostavljena je notranja hierarhija.
3 = moje gnezdo je nevidno - gnezdo izven tega sveta, tudi izven celotnega sveta oblik, kjer čas ne teče in oči ne vidijo.
4 = nisem razbil svojega jajca - eno od višjih teles.

- Ani kot Nefertum
Iz lotosovega cveta se rodi nov obraz sončevega otroka Nefertuma. On je večna mladost in čistost, ki vedno spremlja razsvetljene.
- Ani kot bog s sončevim diskom na glavi
Ta bog je eden od Ra-jevih aspektov, »on, ki z lučjo sveti v temo«. S preobrazbo vanj postane Ani prinašalec luči, tj. tisti, ki prinaša svetlobo ljudem, ki so v temi, ki jočejo in ki jih je strah.
Govori Oziris, pravični pisar Ani:
      ...Pravica in resnica sta v meni.
      Jaz sem Gospa, ki z lučjo sveti v temo.
      Jaz prihajam, da luč v temi najavim (1).
      In glej! Zasveti in svetlo postane.
      Jaz temo osvetlim in rušitelje uničim.
      Dajem dar tistim v temi
      in povzdignem jokajoče,
      ki obraze svoje skrivajo
      in glave upogibajo.
      In oni me pogledajo z očmi.
1 = prihajam, da luč v temi najavim - Veliki Učitelj, ki prinaša ljudem svetlobo učenja.

- Ani in Tutu pred bogom Totom
Tot je bog božanske inteligence in modrosti. Bil je pisar narave in nič, kar se je na svetu zgodilo, mu ni ušlo, kajti le tako je lahko bilo pravici zadoščeno.
Govori Oziris-Ani:
      O, Tot, daj da se tisto,
      kar Atum odloči, meni zgodi.
      Ti se ne meniš za zlo,
      tebe bes ne prevzame (1).
      O, Tot, jaz sem tvoja paleta pisalna (2)
      in jaz ti prinašam posodo s črnilom.
      Jaz nisem od tistih, ki nepravico skrivaj naredijo (3).
      Naj me zlo ne zadene.
1 = te bes ne prevzame - Tot mora biti absolutno pravičen. Ne sme presojati pod vplivom jeze ali naklonjenosti.
2 = jaz sem tvoja paleta pisalna - svoje življenje mora človek izpisati s Totovimi besedami modrosti.
3 = nisem od tistih, ki nepravico skrivaj naredijo - četudi nepravičnega dejanja ne opazi nihče, ga vsekakor zazna bog Tot. Človek bo moral nekega dne odgovarjati zanj v Dvorani Resnice in Pravice.

V nadaljevanju tega poglavja se Ani obrača k Atumu z vprašanjem:
      O, Atum, kakšna je ta zemlja, v katero vstopam?
      V njej ni ne vode in ne zraka;
      nedosegljivo je globoka,
      v njej človek hrepeni ljubeče,
      a zaman; ga zadovoljiti ni mogoče...
V odgovoru samemu sebi podaja Ani celotno bit Knjige mrtvih.
      ..Naj namesto zraka, vode,
      in zadovoljenja ljubezenskega hrepenenja
      sij razsvetljenosti dobim;
      namesto kruha, piva
      naj miru dobim....
Tukaj vidimo, da umrlemu ni cilj le to, da bi zadovoljil svoje potrebe, temveč je mnogo bolj vzvišen; mir srca, razsvetljenost in božanska zavest je tisto, k čemur teži.
Sledi vprašanje, ki muči slehernega smrtnika:
      Pa, koliko bom jaz živel?
Dobljeni odgovor je prav tako ena od osnovnih idej Knjige, temelj egipčanske modrosti in religije.
      Je odločeno, da boš živel življenje milijona milijonov let.
Kajti Ani je, kakor vsak človek, božji sin.
      O moj Oziris, ti zame stori tisto,
      kar stori tvoj oče Ra za tebe.
      Jaz sem tvoj sin in Ra je oče moj.
      Ti mi življenje, moč in zdravje daj.

- Ani in Thuthu pozdravljata Ozirisa
Pri vstopu v dvorano dvojne Ma’at izgovarja Ani pohvale Ozirisu in navaja vse, skozi kar je šel in naredil, preden je prišel sem. Oziris stoji z Izido v svojem svetišču.
Celotno poglavje potrjuje tudi iniciatsko strukturo in namen Knjige mrtvih.
Govori Oziris-Ani:
      Prihajam in se približujem, da bi lepoto tvojo gledal
      in roke dvigujem, 
      da ime bi tvoje Ma’at častil.
      Prihajam sem, kjer drevo perseja (1) ne raste,
      kjer ni listnatih dreves
      in kjer zemlja ne rodi ne rastlin in ne trave (2).
      Vstopim, kjer skrivne so stvari in tajne (3)
      sem z bogom Sutijem govoril (4).
      Oziris, pisar Ani, pride v hišo Ozirisa
      kjer tajne najde in stvari prikrite....
      ..Jaz sem bil na mejah Ovnovih dežel
      Gospodarja v Tattu-ju,
      on mi omogoča, da se kot ptica Bennu dvignem
      in da moč govora lahko imam.
      Prešel sem čez brzice rečne (5).
      Pripravil sem darila iz tamjana.
      Bil sem v Abtu-ju, v Satetovi hiši (6).
      Poplavil sovražnikov sem barko in jo potopil.
      Sem bil v Tattu-ju in se na molk prisilil (7).
      In, kateri bivajo v Svetem Hramu, sem jih videl (8).
      Jaz sem v Hišo Ozirisovo prišel.....
1 = drevo persea - vrsta akacije
2 = mesto, kjer nič ne raste - dimenzija duha, ki je nad svetom oblik
3 = mesto tajnih in skritih stvari - na nebu je to Ozirisova Dvorana, na zemlji pa Ozirisov hram kot mesto iniciacije
4 = z bogom Sutijem govoril - Suti je simbol zla, kakor Satan v krščanstvu. On je preizkušal Anija. Ker je Ani obvladal skušnjave, so mu razkrite skrivnosti nebes in zemlje.
5 = rečne brzice prešel - prehod skozi razburkane vode vmesnega sveta
6 = bil sem v Abtu-ju v Satetovi hiši - Abtu je Abidos. V enem svojih aspektov predstavlja Satet boginjo zemeljske ljubezni in njenih užitkov. Tukaj imamo še en važen element egipčanskih Misterijev iniciacije - skušnjavo z ljubezenskimi čari. Vendar Ani prosi, da namesto zadovoljenega ljubezenskega hrepenenja dobi sijaj razsvetljenja.
7 = se na molk prisilil - molk je obveza vsakega Iniciranega. Pečat molka je za vedno zaprl njihova usta. Prst na ustih je simbol Misterijev.
8 = sem videl prebivalce Svetega Hrama - pri iniciaciji Inicirani ‘vstopa’ v najsvetejši del svojega bitja.

- Bogovi - sodniki
Scena onostranskega sodišča v dvorani boginje Ma’at: V dvorani vidimo 42 bogov, pred katerimi Ani izgovarja t.i. negativno izpoved oziroma pove, kar ni storil. Z izgovarjanjem imen Ani dokaže, da pozna posamezni nivo oziroma določeni aspekt obstajanja.

Vsi ti bogovi so združeni v enem - Ozirisu. Negativno izpoved je moral vsakdo poznati za časa življenja, da bi se lahko usmerjal in po njej ravnal. V njej je glavni poudarek na morali, tako kot v celotni Knjigi mrtvih. Tako je Knjiga mrtvih pravzaprav velika moralna razprava. V Egiptu je bila religija tako močna in razširjena, da je porajala povsem naravno in življenjsko moralo, ki niti v enem trenutku ni ločevala človeškega delovanja od božanske pravičnosti. Zato je tudi boginja Ma’at imela tako pomembno vlogo. Ani gre po vrsti od boga do boga, izgovori njegovo ime in ga prepričuje, da ni počel ničesar takega, za kar je posamezni bog odgovoren.

- Sodna dvorana boginje Ma’at
Ob koncu dvorane so z desne strani štiri male vinjete, ki prikazujejo: - dva lika boginje Ma’at s peresi na glavi - Ani, ki pozdravlja Ozirisa - tehtanje srca - bog Thoth, ki s čopičem riše veliko pero boginje Ma’at. To pomeni, da je Ani razglašen za pravičnega.
Govori Ani, pravični pisar:
      Pozdravljen, ti, dolgih korakov, ki iz Annu-ja prihajaš; jaz krivice nisem storil.       
      Pozdravljen, ti, ki te objema plamen, ki iz Kher-aba prihajaš.     
      Jaz nisem nasilno jemal...     
      Jaz nisem ubijal, jaz nisem goljufal ...       
      Jaz nisem žrtev zmanjševal ...      
      Jaz nisem Boga okradel ...       
      Jaz nisem lagal ...      
      Jaz nisem iz hramov jemal ...      
      Jaz nisem trpljenja prizadejal ...      
      Jaz nisem razvratnosti počel ...       
      Jaz nisem bil vzrok joka ...      
      Jaz nisem zavajal ...      
      Jaz nisem delal prestopkov ...      
      Jaz nisem zvijač naklepal ...      
      Jaz nisem pustil zanemarjenih njiv ...      
      Jaz nisem prisluškoval ...      
      Jaz nisem proti nikomur govoril ...      
      Jaz nisem bil jezen in besen brez pravega razloga ...      
      Jaz nisem tuje žene osramotil ...      
      Jaz nisem tuje žene v prešuštvo speljal ...      
      Jaz nisem se umazal z grehom ...      
      Jaz nisem groze izzival ...      
      Jaz nisem besno govoril ...      
      Jaz nisem bil gluh za besede pravice in resnice ...      
      Jaz nisem nikogar žalostil ...      
      Jaz nisem bil predrzen ...      
      Jaz nisem prepira začenjal ...       
      Jaz nisem nepremišljeno sodil ...      
      Jaz nisem preveč govoril ...      
      Jaz nisem zloben bil ...      
      Jaz nisem kralja preklinjal ...      
      Jaz nisem nikdar vode onesnažil ...       
      Jaz nisem posmehljivo govoril ...      
      Jaz nisem Boga preklinjal ...     
      Jaz nisem daril umrlim jemal ...      
      Jaz nisem jemal otrokom hrane ...      
      Jaz nisem grešil zoper mestnega boga ...      
      Jaz nisem zlonamerno ubijal božje živine ...      
      Jaz sem čist, jaz sem čist, jaz sem čist, jaz sem čist.

- Vrsta bogov, ki so razvrščeni desno od Dvorane
Tukaj se vsak bog poistoveti z enim delom Oziris-Anija. Vsi deli skupaj tvorijo celoto, tvorijo eno telo - Anija. Tako tudi vsi bogovi skupaj sestavljajo celoto oz. eno bitje - Ozirisa. Človek ima v sebi vse nivoje obstajanja kot tudi zakone in principe celotnega kozmosa.
Oziris-Anijevi lasje so lasje boga Nuna.
Oziris- Anijev obraz je obraz boga Ra-ja.
Oziris-Anijeve oči so oči boginje Hathor.
Oziris-Anijeva ušesa so ušesa boga Upnauta.
... ...
Tekst po vrsti našteva 21 delov Anijevega telesa, vse od glave do stopal.

- Ognjeno jezero, v njegovih kotih sedijo štirje pavijani
Na vsaki strani jezera vidimo znak za ogenj. Ani prihaja do ognjenega jezera in pozdravlja pavijane, ki so brez laži in se hranijo z resnico in pravico. Ani jih prosi, naj ga z ognjem očistijo grehov, da v njem uničijo zlo. Ani vstopi v jezero in se očiščuje, a ogenj mu zaradi njegove pravičnosti ne more škodovati. Potem prosi pavijane, ki so sicer eden Thothovih aspektov, naj mu pokažejo pot k Ra-jevim poljanam, kar tudi storijo.

- Amuleti, ki jih je potrebno položiti na umrlega.
Ti amuleti, ki so jih polagali ob mumijo in v grobnico, so se uporabljali za fiksiranje pokojnikovih fizičnih in psihičnih elementov, da ne bi spremljali in ovirali duše ob njenem dvigovanju.
- Ozirisov steber djed
Amulet djed so ob odgovarjajočem magijskem izreku položili na pokojnokov vrat, s čemer so zagotovili možnost, da se telo ohrani in obvaruje pred propadom. Z njegovo pomočjo je lahko premagal vse svoje sovražnike iz vmesnega sveta in bil deležen Ozirisove zaščite.
Ani izgovarja izrek o zlatem djedu:
     Ti se dviguješ, o, mirujoče srce!
     Ti siješ, o, mirujoče srce!
     Na mojo stran stopi.
     Prišel sem in ti zlati djed prinesel; raduj se nad njim.
- Izidin vozel
Izidin vozel je eden glavnih magijskih simbolov. Nebeške sile fiksira na zemljo in s pomočjo magijskih izrekov veže nebeško z zemeljskim. Izdelovali so ga iz rdečega jaspisa, karneola ali rdečega stekla, tu in tam tudi iz zlata. Pred uporabo so ga potopili v vodo, polno cvetja, v kateri je bil ankh, ključ življenja. Nato so ga položili na prsa umrlega. S tem je bila zagotovljena Izidina zaščita.
Ani izgovarja izrek o vozlu iz karneola:
     Izidina kri, Izidine magične besede in
     Izidina moč; vse to je meni, velikemu, zaščita.
     To uniči vse, kar se mi gnusi.
- Srce
Ta amulet zagotavlja, da Oziris-Anijevega srca ne vržejo zveri Ammamat, in se mu ni treba ločiti od njega. Srce se tukaj izenačuje s ptico Bennu in tako zagotavlja zaščito boga Ra-ja in Ozirisove duše.
Ani izgovarja izrek o srcu iz karneola:
     Jaz sem Bennu, Ra-jeva duša
     in vodič bogov v vmesnem svetu....
- Naslonjalo za glavo
Ta amulet je bil navadno narejen iz hematita in so ga umrlemu položili pod glavo, da bi čuval njegovo telo pred nesrečo. Istočasno mu je dvignil pogled k vzhodnemu obzorju, kjer se vidi vzhajajoče sonce.
Ani izgovarja izrek o naslonjalu pod glavo:
     Dvigni proti nebu svojo glavo,
     ker sem te zmagoslavno sestavil.... 

- Dvorana mumij
V sredini slike, pod baldahinom, se nahaja ležišče z Anijevo mumijo. Poleg nje je bog Anubis, ki ima roke iztegnjene v znak zaščite. Pri vznožju ležišča kleči Izida, pri zglavju pa Neftis in pri obeh je prisoten plamen. Djed je v predelu nad ležiščem, pod njim pa šakal - simbol Anubisa. Šakal leži z dvignjeno glavo na grobnici. Pred njim je žezlo kherp, na katerem visita dva menata. V kotih štirih dodatnih oddelkov stojijo štirje Horusovi sinovi: Amset, Hapi, Duamutef in Kebehsenuf. Znotraj dveh gornjih zunanjih oddelkov sta ptici s človeško glavo, stoječi na pilonu. Ptici gledata vsaka na svojo stran neba; ena k zahajajočemu soncu in druga k vzhajajočemu. V skrajnem spodnjem desnem in levem razdelku sta dve figuri, ki skupaj s štirimi Horusovimi sinovi in mumijo predstavljajo ‘Sedem bleščečih’, sedem Genijev. Ušabti, na levi strani, je pomagal duši priti skozi lažna vrata v grobnici in kasneje skozi vmesni svet. Cilj figuric Ušabti, ki so jih običajno polagali v grobnice, ni bil usmerjen na delovanje v Sekhet-hetepu, pač pa so imele magijsko vlogo pomoči pri nekih nalogah in preizkušnjah vmesnega sveta.
Figura na desni strani predstavlja sedmega Genija, ki je imel posebno vlogo pri tehtanju duše. Zaradi svoje skrivnostnosti ni nikdar direktno imenovan, temveč so zanj uporabljali ime tistega vidika, ki ga je z delovanjem izražal. Tako se tukaj imenuje Ba, čeprav on to ni.
Vsak od teh likov izgovarja besede in s tem prinaša posebno moč in zaščito duši umrlega.
Govori Izida:
     Prišla sem k tebi kot zaščitnic,
     zrak za tvoje nosnice ti nosim
     in veter severni, ki pride od Atuma (1) boga
     k nosu tvojemu jaz nosim ...
  1 = veter boga Atuma - prinaša dih življenja v nebeškem svetu.
Govori Neftis:
     Zaščititi sem te prišla, brat Oziris,
     prišla sem kot zaščitnica.
     Moč moja bo s teboj ...
Govori Izidin plamen:
     S tem plamenom te zaščitim
     in iz doline grobov sovražnike preženem ...
Govori Neftisin plamen:
     Prišel sem, da sovražnike tvoje razkosam
     in nisem jaz razkosan in ne bom dopustil,
     da bi te razsekali na kose ...
Govori djed:
     Prišel sem hitro in opravil hojo
     boga, katerega skrivnosten je obraz.
     Osvetlil njegovo sem svetišče.
     Jaz te, Oziris, zaščitim.
Govori Amset:
     Jaz sem Amset, tvoj sin, Oziris-Ani pravični,
     zaščititi sem te prišel
     in hočem, da tvoje bivališče vedno cveti.
Govori Hapi:
     Jaz sem Hapi, tvoj sin, Oziris-Ani pravični,
     zaščititi sem te prišel.
     So tvoji udje spojeni in glava
     in pred teboj sovražnike (..?..umaknem) ...
Govori Duamutef:
     Jaz sem tvoj ljubljeni sin Horus.
     Prišel sem, da maščujem se, o, moj oče Oziris,
     tistemu, ki tebi zlo stori ...
Govori Kebehsenuf:
     Jaz sem tvoj sin, Oziris-Ani pravični.
     Zaščititi sem te prišel.
     Bom kosti zbral tvoje in ude ti spojil ...
Govori ptica, obrnjena k zahajajočemu soncu (1):
     Slavo pojem Ra-ju, ko zahaja na zahodu,
     Oziris-Ani, pravični v miru,
     v vmesnem svetu pravi: »Jaz sem Ba«.
  1 = obe ptici prikazujeta Cheybi, nesmrtno dušo.
Govori ptica, obrnjena k vzhajajočemu soncu:
     Slavo pojem Ra-ju, ko se dviga na obzorju
     Oziris-Anija pravičnega.
Govori lik v spodnjem desnem razdelku:
     Jaz sem Ba v svetem jajcu abtu-ribe.
     Sem veliki maček, ki v stališču
     resnice in pravice biva.
Ob liku Ušabtija je sledeči tekst.
Govori pravični Oziris-Ani, nadzornik:
     Pozdravljena, šabti figura! Če bo odločeno, da v vmesnem svetu 
     opravlja Oziris-Ani kakršnokoli delo,
     naredi tako, da bodo umaknjene vse ovire s poti;
     bodisi da orje polja ali čisti kanale ali da pesek z Vzhoda na Zahod nosi.
Ušabti figura odgovarja:
     To bom storila; jaz sem resnično tukaj, ko me pokličeš. 
- Ani se pripravlja na vstop v Sekhet-hetep, poljane miru
Boginja Izida, v podobi Anijeve žene Thuthu, privede Anija do Sekhet-hetepa. Tudi tam želi Ani, tako kot bogovi, aktivno sodelovati v življenju. Ta svet živi in se razvija zahvaljujoč delovanju bogov. Ani sedaj ne dela, da bi si priskrbel za življenje, ker mu je to že z naravo Sekhet-hetepa zagotovljeno. Tu sodeluje v kozmični nalogi vzdrževanja življenja. Egipčanska nebesa niso prostor neaktivnosti, temveč mesto kreativnega delovanja, ki prinaša mir duši.
Zato Ani ob vstopu v Sekhet-hetep moli:
     Naj tam pridobim moč. 
     Naj se tam ojačam, da bi lahko oral. 
     Naj tam žanjem. 
     Naj tam jem in pijem. 
     In naj tam delam vse tisto, kar sem delal na zemlji.
Nebeško življenje je odraz zemeljskega življenja, ali bolje rečeno, zemeljsko življenje je samo odraz nebeškega. Toda razlika je v kvaliteti. Na nebu se dolžnosti, ki jih ima vsako zavestno bitje, izpolnjujejo skozi srečo in veselje. Tako Ani postane kozmični akter.

- Sekhet-hetep, poljane miru
Sekhet-hetep je razdeljen na štiri pasove oz. nivoje neba, okrog katerih teče nebeški Nil.
Prvi pas:
Bog Toth pripelje Anija in njegov Ka pred trojico bogov, imenovanih pant, ki predstavljajo Skupnost bogov. Tekst ne pove, kateri so ti bogovi. V sredini slike vidimo, kako Ani z barko prevaža darila za bogove. Nato se obrne k sokolu, božanski Duši, pred katero se nahaja oltar in neki bog. Na koncu so trije ovali neznanega pomena, in napis:
     »Bodi v miru na Poljanah miru, kjer imaš zraka dovolj.«
Drugi pas:
Ani žanje žito in ga omlati s pomočjo volov. Nato pozdravlja ptico Bennu s herpom v rokah in sedeč pred dvema posodama, z rdečim ječmenom in pšenico. Ob napisu ‘Hrana za Akhuove’ vidimo zopet tri ovale.
Tretji pas:
Ani orje z vpreženimi volovi. Tekst govori, da je ta reka (oziroma jezero) tisoč laktov dolga, njene širine pa se ne da določiti. V njej ni nobene ribe ali kače.
Ta reka je nepregledni nebeški Nil, kjer ni nikakršnih vragov ali zla v podobi rib in kač.
Četrti pas:
V njem vidimo dva otoka, t.i. ‘Otoka blaženih’, kjer prebivajo razsvetljene duše in Velika skupnost bogov. Tu se dobi zaslužena hrana in pijača.
- Barka z osmimi vesli in stopniščem je Un-neferjeva (Ozirisova) barka.
Ob sliki Sekhet-hetepa ni spremljajočega teksta ali razlage, da bi lahko natančno opisali ali razložili vsak lik.
Duša je prišla do konca poti. Vendar zanjo to ni konec. Po mnogih letih blaženosti jo Ra-jevo Oko prisili, da zapusti to sveto mesto in se ponovno vrne na zemljo, po isti poti kot se je vzpenjala. In tako se rodi v novem telesu, da pridobi nove izkušnje in bi se naslednjič lahko dvignila še višje. To se neprestano ponavlja, vse do trenutka, da si pridobi dovolj močna krila za dvig nad Poljane miru in za dosego svete Amonove zemlje.

- Ani se klanja bogu Raju
Scena se odvija v dvorani vmesnega sveta. Ta slika kaže na proces ponovnega vračanja v zemeljsko življenje. Tukaj noben lik ne kaže na bivanje v Sekhet-hetepu, temveč obratno - Ani se pripravlja na novo rojstvo. Pozdravlja Ra-ja in ga prosi, da še naprej »moja duša s tvojo bo; naj se pravični Oziris-Ani rodi na tvojih bedrih, naj bo podoben razsvetljenim«.
Ra določa novo življenje. Lotosi pred njim so tudi simbol rojstva.
Za Ra-jem se nahaja sedem krav z diski med rogovi in en bik. Krave predstavljajo boginjo Hator, Veliko mater, ki se vedno nahaja na prehodu iz zemeljskega življenja v vmesni svet. Ona je kozmična maternica, ki daje novo telo, da bi ga po smrti vzela nazaj in ga razkrojila, njegove elemente pa vrnila v prvobitno stanje. Sedem Hatorinih krav ima tu še eno specifično vlogo. To so dobre vile starega Egipta. Pravkar rojenega obdarijo z darovi, ki jih bo v življenju potreboval. Okrog vratu nosijo menat - simbol sreče. Disk med rogovi boginje Hator ima enostaven in nedvoumen pomen - utelešenje duha v svetu minljivosti.
Bik ob sedmih kravah je Ra-jev bik, simbol oplojevalnih sil samega Ra. Po občevanju z Ra-jevim bikom je Hator rodila sina Ilija, boga glasbe in harmonije v nebeškem in zemeljskem svetu.

Na sliki so vidna štiri vesla, ki služijo za premikanje in usmerjanje duše (kakor krmilo) na vse štiri strani sveta, oziroma na vse štiri nivoje manifestiranega sveta.
Ani se obrača k veslom:
     Pozdravljena, čudovita Moč, ti krasno veslo severa.
     Pozdravljen, ki po nebu hodiš, ti krmar sveta,
     ti krasno veslo zahodnega neba.
     Pozdravljen, bleščeči, ki živiš v hramu,
     kjer so bogovi z bleščečim obličjem,
     ti čudovito veslo vzhodnega neba.
     Pozdravljen, prebivalec hrama tistih vedrega obličja,
     ti, čudovito veslo južnega neba.
S temi štirimi vesli, ki predstavljajo človekova štiri nižja telesa, so povezane štiri božanske Triade, ki z njimi upravljajo.
Ani se obrača na Triade:
     Pozdravljeni, bogovi, ki na zemlji živite,
     vi, krmarji vmesnega sveta.
     Pozdravljeni, bogovi - matere, ki ste na zemlji,
     v vmesnem svetu ste in v Hiši Ozirisovi.
     Pozdravljeni, bogovi, krmarji v Ta-sertu (Egiptu),
     ki ste na zemlji, vi krmarji vmesnega sveta.
     Pozdravljeni, Ra-jevi privrženci, spremljevalci Ozirisa.
Lotos pred vsako triado predstavlja novo rojstvo oziroma novo telo na vsakem posameznem nivoju.  
- Ani in Tutu pozdravljata boga Ozirisa v liku Sokarisa 

- Bog Sokaris
Sokaris je bog, ki je ponavadi na meji med tem svetom in vmesnim svetom. On odvezuje vezi duše od telesa, ob vračanju duše v telo pa jih zavezuje. On določa človekovo življenje na zemlji. Imenoval se je tudi Gebova duša, Duša Zemlje. Njegovo kraljestvo je bila peščena pustinja, s katero so Egipčani pogosto primerjali zemeljsko življenje, da bi tako poudarili kontrast z zelenim pasom ob Nilu, ki so ga vzporejali z nebeškim življenjem. Sokarisov žrtvenik se je imenoval »Vrata na poti«.
Ani izgovarja himno Ozirisu, stanovalcu v Amentiju, Un-neferju v Abtuju.
Govori pravični Oziris-Ani:
     Zdravo, moj gospodar, ki greš z večnostjo v korak,
     katerega življenje je neskončno.
     Zdravo, Gospodar nad Gospodarji,
     Kralj nad Kralji, Bog nad Bogovi,
     ki s teboj žive, jaz pridem k Tebi ....
(naprej je tekst poškodovan)
     ... naj se mi nič v Ta-meravu (1) ne izmuzne
     Daj, da vsi, veliki in mali, pridejo k meni, 
     daj Ka-ju Oziris-Anija moč da vstopi (2)
     in da iz vmesnega sveta izstopi.
1 = Ta-meran - zemeljski Egipt
2 = da vstopi in izstopi iz vmesnega sveta - Ani izstopa iz Sekhet-hetepa, da bi se ponovno po isti poti, po kateri se je vzpenjal, spustil v življenje.
 
V sredini slike vidimo boginjo Taneret, prikazano kot nosečo ženo nilskega konja, ki ima roke in dojke kot ženska, noge kot levinja in krokodilji rep. Predstavlja zaščitnico nosečnic in porodnic in pomaga pri porodu. V roki drži ključ življenja, naslanja pa se na sa, simbol zaščite v fizičnem svetu. Stoji na podstavku, ki prav tako predstavlja fizični nivo. Pred njo in pred Hathor so mize z darili, s katerimi bogato obdarijo tiste, ki pridejo pred njiju oziroma jih preskrbita z vsem potrebnim za življenje.
Boginja Hator je vidna izza hriba, ki predstavlja nekropolo, t.j. svet materije. Z rojstvom na tem svetu, za nebeški svet duša umre in pride v novi grob, v telo. Od Egipčanov so Grki prinesli izrek: »Telo je grob duše«.
Hator je bila skupaj s Taneret tudi zaščitnica nosečnic in neke vrste dojilja. Obe sta omogočali duši ponovno rojstvo v novem telesu.
Ani izgovarja molitev k Hator in Tanaret, od katere je ohranjen le en del himne Hator.
     Hator, gospodarica Amentija,
     stanovalka Urta, gospodarica Ta-seta,
     Ra-jevo Oko (1) sredi njegovega čela,
     prelep obraz v Barki milijonov let ...
1 = Ra-jevo Oko - boginja Sekhmet, eden od aspektov boginje Hathor, ki skrbi za to, da je pravica izvršena. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar